Rychlý kontakt
    +420 721 416 837
 info@amjporadce.cz
  

AMJ Corporation

Váš finanční online poradce

RODINNÝ PRÁVNÍK OD EUCS

Řešíte právní problém? Nevíte, zda má smysl chodit za advokátem, případně se soudit? Zajistíme Vám vyhodnocení pravděpodobnosti úspěchu v jakémkoliv Vašem právním problému z běžného občanského života.
Pochybila pojišťovna při výplatě pojistného plnění? Nebo Vám dokonce dluží peníze? Váš případ vyhodnotíme a ve spolupráci s advokáty a soudními znalci budeme hájit Vaše práva. Řešíme všechny případy, i ty, které nastaly před účinností této služby.
A nebo se potřebujete pouze neformálně poradit v jednodušších záležitostech? Jako bonus navíc pro Vás zajistíme on-line odpovědi na e-mailové dotazy týkající se Vašich právních problémů.
Využijte služeb odborníků za 200,- Kč měsíčně nebo dokonce méně! Díky této službě budete vždy vědět, kam se v případě problémů obrátit. Navíc můžete ušetřit desítky až stovky tisíc za právníky.

Rozsah služeb

V rámci základní služby společnost vymáhá pro objednatele:

  1. nároky na pojistné plnění z pojistných smluv uzavřených s pojišťovnou se sídlem v České republice, kde je objednatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti uvedena jako pojistník nebo pojištěný, a nejde o pojistnou smlouvu uzavřenou v souvislosti s provozováním podnikatelské činnosti.
  2. nároky na náhradu škody na zdraví a majetku zaviněnou třetí osobou při dopravní nehodě nebo pracovním úrazu (vztahuje se na pracovní smlouvy uzavřené v České republice) na území České republiky, nebo jiného státu EU.

BONUS ADVOKÁT

Spolupracující advokáti zajišťují vyhodnocení pravděpodobnosti úspěchu objednatele v jakémkoliv jeho právním sporu z běžného občanského života. Podmínkou pro vyhodnocení je zaslání stručného popisu případu a kompletních podkladů k případu elektronicky na e-mail info@eucs.cz. BONUS ADVOKÁT zahrnuje řešení sporů z těchto oblastí: vymáhání pohledávek s minimální spornou částkou 5 000,- Kč, rodinné právo, dědické právo, pracovní právo, právo nemovitostí a trestní právo. Pokud je právní spor objednatele vyhodnocen jako úspěšně řešitelný, poskytují spolupracující advokáti bezplatně jednu telefonickou nebo osobní (Praha, Brno) konzultaci a následně poskytují placené služby za příznivých cenových podmínek. Pokud objednatel poptává řešení jiných právních záležitostí (např. příprava smluv, zastupování při jednání se správními úřady, atd.), poskytují advokáti služby rovněž výhodněji.

BONUS PORADNA

Společnost provozuje ve spolupráci s advokáty webové stránky poradnaposkozeneho.cz. Objednatel je oprávněn položit buď přes web poradnaposkozeneho.cz nebo přímo na e-mail info@eucs.cz jakýkoliv dotaz týkající se vlastního právního problému z běžného občanského života, a to až dvakrát ročně. Dotaz je možné položit pouze z registrované e-mailové adresy s uvedením ID objednávky. Společnost zajišťuje ve spolupráci s advokáty základní odpovědi na tyto dotazy. Pokud se dotaz nevyřeší jednoduchou odpovědí v rozsahu 500 znaků a je nutné využít následných služeb advokáta, jsou tyto služby poskytovány za zvýhodnějších podmínek.

Příklady z praxe

Praktické příklady z praxe spolupracujících advokátů:

POHLEDÁVKA

Klient půjčil známému 40.000,- Kč. Ten mu však částku v okamžiku splatnosti nevrátil a nechal se zapírat. Takto to trvalo déle než půl roku. Společnost EUCS zhodnotila pohledávku jako vymahatelnou a po neúspěšné mimosoudní výzvě podal klient prostřednictvím advokáta k soudu návrh na platební rozkaz. Dlužník se ozval a s klientem si dohodl splátkový kalendář, který dodržuje. Advokát si za svoje služby účtoval pouze podílovou odměnu ve výš 10%, celkem tedy 4.000,- Kč.

RODINNÉ PRÁVO

Klient se rozvádí a nemůže se s manželkou shodnout na rozdělení majetku. O děti manželé spor nevedou. Advokát je výborný mediátor a pomohl manželům najít cestu jak se dohodnout, aby se nemuseli soudit. V průběhu řešení si advokát neúčtoval žádné poplatky. Jeho odměna byla určena podílem ve výši 5% z hodnoty společného jmění manželů.

DĚDICKÉ PRÁVO

Klientka zdědila dům po svých rodičích. Po úmrtí rodičů se z Ameriky ozvala příbuzná, která se oháněla závětí, která jí přiznávala celý dům. Advokát zajistil prověření platnosti závěti. Bylo zjištěno, že závěť je neplatná. Klientka získala po rodičích celý dům. Za služby advokáta zaplatila 8.000,- Kč.

PRACOVNÍ PRÁVO

Zaměstnavatel chtěl klienta jako zaměstnance přesvědčit, aby podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru s okamžitou platností, protože byl často nemocný. Klient se ozval do EUCS, která mu doporučila advokáta, který mu pomohl v komunikaci se zaměstnavatelem, kde bylo dosaženo dohody o ukončení pracovního poměru s odstupným ve výši 3 měsíčních platů. Advokát si naúčtoval po získání odstupného odměnu ve výši 3.500,- Kč.

TRESTNÍ PRÁVO
Klient byl napaden při cestě domů z práce skupinkou útočníků. Ubránil se, ale utrpěl tržné rány v obličeji. Proto celou věc nahlásil na Policii ČR. Na základě vyšetřování dospěla Policie ČR k závěru, že klient použil nepřiměřenou obranu, protože útočníci prý utrpěli vážnější poranění s trvalými následky. Klient byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví. Advokát klienta obhajoval v trestním řízení. Bylo dosaženo zastavení trestního stíhání, jelikož bylo prokázáno, že klient jednal v nutné obraně. Klient zaplatil zálohu 5.000,- Kč a po ukončení řízení doplatil 10.000,- Kč.

 

Praktické příklady ze sporů s pojišťovnami:

DOPRAVNÍ NEHODA A ÚRAZ

Klient utrpěl úraz při dopravní nehodě, kterou nezavinil. Pojišťovna, kde měl viník uzavřené povinné ručení, nechtěla klientovi zaplatit ušlou mzdu. Zároveň klientovi zkrátila nároky za ztížení společenského uplatnění a neproplatila mu některé výlohy na léčení. EUCS zajistila revizi celého případu. Mimosoudně bylo dosaženo výplaty ušlé mzdy a doplacení veškerých výloh pojených s léčením. V řízení u soudu potom bylo dosaženo navýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění na pětinásobek původní částky.

SLUŽEBNÍ CESTA A ŠKODA NA VOZIDLE

Klient byl na služební cestě v Chorvatsku s vlastním vozidlem, kde ho naboural místní autobus. Nikomu se naštěstí nic nestalo, ale klientovo auto bylo na odpis. Chorvatská pojišťovna bohužel neproplatila celou škodu, která klientovi na vozidle vznikla. Po dvou urgencích přestala chorvatská pojišťovna komunikovat úplně. EUCS ve spolupráci s chorvatskými kolegy zajistila doplacení celé částky, kterou chorvatská pojišťovna zadržovala. Vše se vyřešilo mimosoudní intervencí chorvatského advokáta, podání žaloby nebylo nutné.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Klientka si platila pojištění pro případ pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. Když se ocitla v pracovní neschopnosti, pojišťovna odmítla zaplatit sjednanou pojistnou částku. Orientujeme se v aktuální judikatuře a ve spolupráci s advokáty jsme během měsíce přiměli pojišťovnu k vyplacení celé pojistné částky.

OBJEDNÁVKA SLUŽBY

Jsme na LinkedIn

          s

Pomáháme dětem

Naši klienti

Jan KOLLER

         Jan KOLLER

Naši partneři

world wine

        World Wine

Novinky

Pronajímáte byt? Podívejte se, jaké se vám hodí pojištění
Více zde...

Čeští třicátníci myslí na budoucnost, každý druhý investuje
více zde...

Čtyři druhy bublin, které ohrožují investice
více zde...

Necháváte peníze na bankovních účtech? Nemá to smysl, tvrdí analytici
více zde...

Další novinky ZDE