Rychlý kontakt
    +420 721 416 837
 info@amjporadce.cz
  

AMJ Corporation

Váš finanční online poradce

Zpět

Pojišťovny zavádějí nová samoregulační opatření

Počet shlédnutí: 508

Členské pojišťovny ČAP zavádějí do praxe čtyři nová samoregulační opatření s cílem zajistit pro klienta větší transparentnost a srozumitelnost produktových informací. Pojistný trh tak reaguje na potřebu vyšší kultivace odborné péče o klienty a posílení důvěry veřejnosti v pojistný trh. Přijaté standardy uvedou pojišťovny do praxe od 1. ledna 2015.

Pojišťovny zavádějí nová samoregulační opatření

„Domnívám se, že účinná samoregulace může být v mnohých případech efektivnější než direktivní regulace státu, která se často koncentruje na kvantitu opatření vůči spotřebiteli, nikoli na jejich kvalitu," komentuje zavedení nových opatření výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora a dodává: „My sami si uvědomujeme potřebu větší transparentnosti trhu a cítíme stále vyšší odpovědnost za kvalitu informací předávaných klientům."

Pro usnadnění orientace v nabídce pojistných produktů rozšíří pojišťovny zájemcům o pojištění rozsah tzv. předsmluvních informací, jejichž součástí budou i informace uvedené ve stávajících produktových infolistech. V rámci předsmluvních informací se klient dozví, jaká rizika produkt kryje, co ovlivňuje rizikovost investičního horizontu, zda je zhodnocení garantované, jaké jsou rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek apod. Součástí budou informace o možnostech dalšího připojištění a nároky plynoucí z pojistné ochrany. Zároveň klienta upozorní před uzavřením pojistné smlouvy na úskalí produktu, na důsledky předčasného ukončení smlouvy, na výluky z pojištění nebo například na možnost kolísání hodnoty investice. Zájemce o pojištění tak získá možnost porovnání jednotlivých parametrů pojištění a vybrat si produkt, který mu bude nejlépe vyhovovat.

Jako vodítko při výběru a sjednání pojištění pak pomohou další dva standardy. První z nich je modelace vývoje pojištění. Ta bude klienta informovat o vývoji předpokládané výše kapitálové hodnoty pojištění i odkupného v čase a v závislosti na zaplaceném pojistném. Klient tak například uvidí při uzavření smlouvy, jaká částka mu bude vyplacena, pokud by smlouvu kdykoliv v průběhu pojištění zrušil. Doplněním modelace je grafické znázornění zhodnocení, které počítá jak s nulovým, tak i s několika reálnými variantami zhodnocení rezervotvorné složky.

Informaci o klíčových nákladech investičního životního pojištění poskytne standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN). Díky němu každý klient získá jasnou představu, kolik v rámci svého pojistného zaplatí na poplatcích a odměnách, jaká část pojistného připadá na krytí rizik a jak velká suma se bude zhodnocovat v investiční složce.

Modelace vývoje pojištění i SUN budou zpracovávány vždy na konkrétní sjednané částky pojistného a podmínky pojistné smlouvy. Klient si tak může jednotlivé nabídky snadněji vyhodnotit a objektivně porovnat i s ohledem na časový vývoj.

Od nového roku rovněž pojišťovny sjednotí rozsah informací uváděných ve výročních dopisech. Jejich součástí bude i rekapitulace stavu pojistné smlouvy. Klienti, kteří mají sjednané pojištění s rezervotvornou složkou, tak získají v rámci rekapitulace přehled o výkonnosti jejich produktu.

„Věřím, že nové samoregulační standardy pomohou klientům přehledněji se orientovat v nabídce pojistného trhu a lépe vyhodnotit svoje rozhodnutí sjednat si životní pojištění u konkrétní pojišťovny," shrnuje Tomáš Síkora a uzavírá: „Zároveň od jejich zavedení očekáváme vyšší ochranu spotřebitele před zkreslováním informací a snížení prostoru pro misselling."

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Diskuse

(0 komentářů)
Žádné komentáře

Jsme na LinkedIn

          s

Pomáháme dětem

Naši klienti

Jan KOLLER

         Jan KOLLER

Naši partneři

world wine

        World Wine

Novinky

Nula na smrt, všechno na spoření. Životní pojištění, které nevydělá
více zde...

S nákladnou léčbou psa pomůže pojištění
více zde...

Pronajímáte byt? Podívejte se, jaké se vám hodí pojištění
Více zde...

Čeští třicátníci myslí na budoucnost, každý druhý investuje
více zde...

Další novinky ZDE