Rychlý kontakt
    +420 721 416 837
 info@amjporadce.cz
  

AMJ Corporation

Váš finanční online poradce

Zpět

Co dělat, když vám letní živly poškodí majetek

Počet shlédnutí: 113

K létu patří bouřky, blesky, prudké lijáky či krupobití, v krajním případě i povodně a záplavy. Často majitelům nemovitostí způsobí škody na jejich majetku a ti pak musí řešit nesnáze v podobě zatopeného sklepu, poškozené střechy, zničených oken či zásahu domu bleskem. Napáchané škody se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc až po milióny korun.

Co dělat, když vám letní živly poškodí majetek

„Škody, které může způsobit počasí, nejsou vůbec malé. Jejich průměrná výše se při povodních a záplavách pohybuje okolo 150 tisíc korun. U krupobití hlásí lidé škody v průměrné výši až okolo 45 tisíc korun a u vichřice zaznamenáváme průměrnou škodu okolo 29 tisíc korun," shrnula Vanda Kýpeť ze Slavia pojišťovny.

Pojištění nemovitosti a domácnosti je základ
Aby škody na majetku způsobené nezmary počasí co nejméně nabouraly rodinný rozpočet, je třeba mít uzavřené pojištění nemovitosti a domácnosti.

„Standardně bývají v základním typu tohoto pojištění kryty škody způsobené vichřicí, přímým i nepřímým úderem blesku, požárem či krupobitím," uvedla Kýpeť.

Poté, co dojde k poškození majetku, je v první řadě nutné neprodleně kontaktovat pojišťovnu a informovat ji o způsobených škodách. Učinit tak můžete jak osobní návštěvou na pobočce pojišťovny či telefonicky, tak e-mailem či vyplnit na webových stránkách vaší pojišťovny příslušný formulář.

Škodu na majetku podrobně zdokumentujte
Škodu je důležité co nejdříve fotograficky zdokumentovat, a to tak, aby bylo co nejvíce zřetelné, v jakém rozsahu se udála. Při jejím hlášení pojišťovně mějte vždy připravené číslo pojistné smlouvy, své identifikační údaje (jméno, adresu) a také číslo účtu, na které chcete zaslat pojistné plnění.

Pochopitelně je třeba přesně uvést, kdy ke škodě došlo, v jakém rozsahu je a na jakém majetku se stala. Nápomocný bude i seznam poškozených věcí. Připravte si i doklady prokazující vlastnictví poškozeného majetku (např. záruční listy, výpisy z účtu, účtenky apod.).

Likvidátor pojišťovny, který se na místo škody dostaví, pak na základě poskytnutých dokumentů a míry poškození majetku vyhodnotí váš nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu. Zpravidla platí, že do příjezdu likvidátora by majitelé nemovitosti neměli následky řádění počasí odklízet, v některých případech je to však nezbytné.

„Pokud na střechu pojištěného majetku například spadl strom a poškodil krytiny a nadále prší, je potřeba celou pojistnou událost nafotit a následně zajistit, aby do budovy dále nezatékalo. V takovém případě se nemusí čekat na likvidátora, je ale nezbytné mít vše zdokumentované. Ideální je části poškozeného majetku odklidit a uschovat. Taktéž je dobré evidovat náklady, které při odklízení následků živelní pohromy vznikly," upozornila Kýpeť.

Obraťte se i na asistenční službu
Pokud si nejste jisti, jak správně postupovat, máte možnost obrátit se na asistenční službu, která vám s řešením vzniklé škody bezplatně poradí a pomůže.

„Asistenční služby jsou v různé míře zahrnuty v pojištění, vždy záleží na konkrétním typu smlouvy. Lidem v nouzi poradí, jak správně postupovat, pomohou s odklizením škod či sháněním elektrikáře, plynaře, instalatéra nebo třeba zámečníka," doplnila Kýpeť.

Když řádí povodně a záplavy
Pokud náš majetek zasáhnou záplavy či povodně, je potřeba do řešení pojistné události zahrnout i další kroky. Kromě čísla pojistné smlouvy, identifikačních údajů, účtů a podrobné foto či videodokumentace je potřeba pořídit také seznam veškerých věcí, které voda poškodila či zcela odnesla, a to včetně takových drobností, jakými jsou knihy, kapesníky nebo příbory.

Seznam by měl být pokud možno co nejobsáhlejší a vedle výčtu věcí by měl zahrnovat i odhad jejich stáří a hodnotu.

Likvidátora bude dále zajímat do jaké výše sahala voda nebo jak velký byl v místě nános bahna. Vzhledem k povaze povodní a záplav nelze vždy čekat na příchod likvidátora, proto je nezbytné vše fotograficky pro potřeby pojišťovny zdokumentovat.

 

Tipy, jak předcházet škodám na majetku způsobeným počasím

  • Zajistěte okna a dveře, aby průvan nezpůsobil jejich rozbití nebo rozbití jiných předmětů.
  • Upevněte nebo pečlivě uschovejte pohyblivé či volně položené předměty, ať už na balkónu či zahradě. Vlivem větru by mohlo dojít k jejich rozbití nebo způsobení jiné škody či újmy na zdraví.
  • Odjíždíte-li na dovolenou, zvažte uzavření vody, plynu a vypojení spotřebičů z elektrické sítě. Pokud chcete mít naprostou jistotu, vypněte taktéž jističe pro světelný a zásuvkový okruh.
  • Zvažte zřízení přepěťové ochrany. Chrání domácnost nejen proti výbojům blesku, ale obecně proti jakýmkoliv prudkým výkyvům napětí v elektrické síti.
  • Pokud doma nemáte zřízenou přepěťovou ochranu, vytáhněte pro jistotu kabely elektrických zařízení ze zásuvek. Přepětí v elektrické síti, které může úder blesku způsobit, může domácí spotřebiče a elektroniku poškodit či zcela zničit.
  • Udržujte hromosvod ve funkčních stavu. Chrání totiž nejenom domácnost před úderem blesku a následným možným požárem, ale také nás samotné před zásahem bleskového proudu. U běžných objektů by měla být hromosvodová soustava zkontrolována jednou za pět let odborným, licencovaným pracovníkem.

Zdroj: Novinky.cz

Diskuse

(0 komentářů)
Žádné komentáře

Jsme na LinkedIn

          s

Pomáháme dětem

Naši klienti

Jan KOLLER

         Jan KOLLER

Naši partneři

world wine

        World Wine

Novinky

Pronajímáte byt? Podívejte se, jaké se vám hodí pojištění
Více zde...

Čeští třicátníci myslí na budoucnost, každý druhý investuje
více zde...

Čtyři druhy bublin, které ohrožují investice
více zde...

Necháváte peníze na bankovních účtech? Nemá to smysl, tvrdí analytici
více zde...

Další novinky ZDE